Medieklipp

  • Israel må pressesOppland ArbeiderbladDe har i hemmelighet utviklet atomvåpen og løyet om det til verdenssamfunnet. De diskriminerer mellom ulike etniske grupper i sitt eget utdanningssystem. De tvangsflytter palestinske familier ved å jevne husene deres ved jorda, de ødelegger palestinske ...

  • Ung er verden ennåDagens NæringslivUten Ukraina er Russland lite mer enn et Brasil med atomvåpen. Spillet preges av interesser som driver maskerade som prinsipper, om makt som driver maskerade som normer, og politikere som insisterende synger til en annen salme enn den som spilles.

  • Pusterom i GolfenBergens TidendeSelvsagt er det umulig gjennom en avtale å sikre at Iran aldri får atomvåpen. Hva det handler om, er å sikre IAEA tilstrekkelig innsyn, slik at en bombe ikke kan utvikles i dølgsmål. Rapportene de siste dagene tyder på at tillitsforholdet mellom ...og mer »

  • Atomforhandlingene med Iran forlengesDagens NæringslivUran benyttet i kjernevåpen har vanligvis en anrikningsgrad på mer enn 85 prosent, men i teorien kan man også lage en ineffektiv atombombe med uran som er anriket ned mot 20 prosent. Vesten mistenker Iran for å ville utvikle atomvåpen, noe ledelsen i ...og mer »

  • Klikk.noLite plagg med stor effektKlikk.noNoen dager før Réards lanseringen i 5. juli 1946, gjennomførte USA de første prøvesprengningene av atomvåpen i fredstid i Bikiniatollen i Stillehavet. Og Réard, som hadde slitt med å finne et passende navn til sin nye oppfinnelse, var nå inspirert, og ...og mer »

  • 'Jeg har prøvd å være mer opptatt av livet enn døden'Vårt LandDe hadde hatt kommandoen over to rakettbatterier med atomvåpen, ett i Latvia og ett i Litauen, hvis eneste mål under den kalde krigen var å ramme Nato-kvarteret på Kolsås. Denne kunnskapen om hvor nær katastrofen vi alle var, øker lykken over fortsatt ...og mer »

  • Nord-Korea fyrte av hundre raketter på grensen til sørNRK... preget av sporadiske væpnede sammenstøt og gjensidige anklager. Siden 1980-årene har det stått strid om Nord-Koreas atomprogram, som av omverdenen mistenkes for å bli brukt til utvikling av atomvåpen. I 2005 erklærte Nord-Korea seg som atommakt.og mer »

Bli medlem - støtt vår kamp !

Nei til Atomvåpen (NTA) arbeider for nedbygging av alle atomvåpen og for et forbud mot atomvåpen. NTA er også mot atomkraft.

NTA er en landsomfattende og partipolitisk uavhengig organisasjon, og samler alle som støtter organisasjonens formål. NTA tar initiativ til kampanjer rettet til den norske befolkningen, politikere, fagforeninger og andre organisasjoner. Det skjer ofte i samarbeid med andre. Vi arbeider for at Norge skal støtte forslag i FN og andre internasjonale organer om nedbygging og forbud mot atomvåpen. Vi ønsker at Norge skal ta et standpunkt mot atomvåpen også i vår egen militærallianse.

Bli aktiv ved å melde deg inn i Nei til Atomvåpen (link til innmeldingsskjema).

Ta kontakt med oss