Medieklipp Utland

Medieklipp Atomvåpen

  • ABC NyheterBrende har fått med seg 30 land på atom-resolusjonABC NyheterNorge kommer fortsatt ikke til å slutte seg til et annet forslag om totalforbud mot atomvåpen. I stedet har regjeringen utarbeidet en resolusjon som blant annet skal sikre at internasjonale avtaler om atomnedrustning faktisk blir fulgt opp av ...og mer »

  • VGStolte av vårt kjernevåpenprosjektVGFor folk flest var atomvåpen noe som hørte den kalde krigen til. Den allmenne oppfatningen var at atombomben hadde sikret fred i verden i mer enn 60 år og at uansett hvor mye man ønsket det, så ville atommaktene aldri i verden gå med på å gi opp sitt ...

  • VGKvinner og atomvåpen. 32 sider.VGEn av rapportene i ILPIs såkalte «Kjernevåpenprosjekt» handler om atomvåpen og kjønn. Hvorfor? Fordi når en atombombe sprenges, påvirker det menn og kvinner forskjellig. I hvert fall ifølge den 32 sider lange rapporten fra ILPI (International Law and ...

Medieklipp Kjernekraft

Google Nyheter
  • Elbilen er ingen klimaverstingDagbladet.noI år med lite regn, eller der de svenske kjernekraftverkene har hatt problemer, har eksport fra Europa vært høyere, inkludert kullkraft. Så hvorfor kan vi med slik overbevisning si at elbiler er bra for miljøet og bra for klima? Hvorfor kan man ikke ...

  • Strømregninga i år blir høyere enn fjoråretsAdresseavisenMer forbruk på grunn av kjøligere vær og redusert produksjon fra svensk kjernekraft medvirket til økte kraftpriser i hele Norden i forrige uke. Kun 0,1 TWh er beregnet av nedbøren som kom i Norge sist uke, som er om lag 4 prosent av normalen.

  • iTromsø«Ap overser viktige fakta»iTromsøI neste omgang skal eksporten firedobles – det samme skal importen av fossil energi, kjernekraft og ustabil sol- og vindkraft for å få regnestykket til å gå opp. Bruken av fossil energi i Fastlands-Norge er som kjent på vel 70 TWh årlig. Hvordan i all ...

Bli medlem - støtt vår kamp !

Nei til Atomvåpen (NTA) arbeider for nedbygging av alle atomvåpen og for et forbud mot atomvåpen. NTA er også mot atomkraft.

NTA er en landsomfattende og partipolitisk uavhengig organisasjon, og samler alle som støtter organisasjonens formål. NTA tar initiativ til kampanjer rettet til den norske befolkningen, politikere, fagforeninger og andre organisasjoner. Det skjer ofte i samarbeid med andre. Vi arbeider for at Norge skal støtte forslag i FN og andre internasjonale organer om nedbygging og forbud mot atomvåpen. Vi ønsker at Norge skal ta et standpunkt mot atomvåpen også i vår egen militærallianse.

Bli aktiv ved å melde deg inn i Nei til Atomvåpen (link til innmeldingsskjema).

Ta kontakt med oss