Medieklipp Utland

Medieklipp Atomvåpen

  • Dagbladet.noSV utvider kravlista til Arbeiderpartiet: Krever atomvåpenforbud for å gå i ...Dagbladet.no(Dagbladet): En enstemmig redaksjonskomité anbefaler landsmøtet i SV å utvide lista med hovedkrav foran eventuelle regjeringsforhandlinger etter valget. «Nedrustningen har stanset og de ni atomvåpenstatene utvikler nye atomvåpen. Norge må derfor innta ...og mer »

  • ABC NyheterNei til atomvåpen gleder seg over SV-kravABC NyheterSamtlige vil si at de er imot atomvåpen, spørsmålet er hva man er villige til å gjøre med det, sier han. Ersfjord, som selv er medlem av SV, mener et forbud kan bidra til å stigmatisere våpnene, slik tilfellet internasjonalt er blitt for biologiske ...og mer »

  • Dagbladet.noStrid om atomvåpen i SV: - Donald Trump sitter med fingeren på avtrekkerenDagbladet.noLangeland sier han ikke føler seg sikker på hvor Arbeiderpartiets lojalitet er i spørsmål om atomvåpen: Hos egen politikk eller hos NATO-generalsekretær Jens Stoltenberg. - Arbeiderpartiet er nok enig med oss på papiret, men virkeligheten kan bli ...og mer »

Medieklipp Kjernekraft

Google Nyheter
  • Tu.noHar kuttet kostnadene på flytende havvind med 70 prosentTu.noI tillegg har Statoil utviklet mye egen kompetanse på håndtering av turbiner som er produsert av Siemens. – LCOE-standarden er viktig for å ha et reelt sammenlikningsgrunnlag med andre energikilder, enten det er kull, gass, kjernekraft eller sol ...og mer »

  • – Hva er hensikten med de nye strømmålerne?AltapostenOg da det blir ikke noe som likner på den stabile, trygge og reine vannkrafta vi har vært vandt til, men en blanding av brun elektrisitet lagd av kull og olje, av ustabil vindkraft (og litt kjernekraft). Det er dette planlagte forsyningskaoset som ...

  • Dagbladet.noCiceros grønne klimahykleriDagbladet.noI alle IPCC sine scenarioer spiller kjernekraft og fornybar energi viktige roller, men på tross av det er altså kjernekraft ekskludert fra CICEROs egen bedømmelse av hva som er «riktig» og «grønt» når det kommer til investeringer. At kjernekraft skal ...

Bli medlem - støtt vår kamp !

Nei til Atomvåpen (NTA) arbeider for nedbygging av alle atomvåpen og for et forbud mot atomvåpen. NTA er også mot atomkraft.

NTA er en landsomfattende og partipolitisk uavhengig organisasjon, og samler alle som støtter organisasjonens formål. NTA tar initiativ til kampanjer rettet til den norske befolkningen, politikere, fagforeninger og andre organisasjoner. Det skjer ofte i samarbeid med andre. Vi arbeider for at Norge skal støtte forslag i FN og andre internasjonale organer om nedbygging og forbud mot atomvåpen. Vi ønsker at Norge skal ta et standpunkt mot atomvåpen også i vår egen militærallianse.

Bli aktiv ved å melde deg inn i Nei til Atomvåpen (link til innmeldingsskjema).

Ta kontakt med oss