Medieklipp Utland

Medieklipp Atomvåpen

  • Forsvarer venneforeningerDagsavisenSelv er hun aktiv i en parlamentariker-forening mot spredning av atomvåpen og en for trosfrihet. Informasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST sier til Dagsavisen at han ikke ønsker å komme med noen føringer på hvordan andre skal gjøre jobben sin, men ...

  • Ekstrem terrorDagens NæringslivDet dreier seg om stabiliteten i Midtøsten. Men det handler også om brutalitet uten grenser og frykt for at gruppen får hånd om farligere våpen enn kalasjnikover. Kan IS på et tidspunkt skaffe seg tilgang til kjemiske våpen eller atomvåpen? Det er bred ...

  • Utrop.no100 land vil forby atomvåpenUtrop.noRegjeringer fra 100 land har nå forpliktet seg til å arbeide for å forby og avskaffe atomvåpen, ved å slutte seg til det såkale humanitære løftet. Claudio Castello. claudio.castello@utrop.no. 21.06.2015 12:00. Nå ventes at det humanitære løftet vil ...

Medieklipp Kjernekraft

Google Nyheter
  • KRS247Rekordlave strømpriser kan bli enda lavereKRS247... forklarer Andreas Myhre, leder for krafthandel i LOS. I følge pressemeldingen bidro Sverige med mye kraft i markedet da svensk kjernekraft ble faset inn igjen etter å ha gjennomgått vedlikehold i mai. I tillegg smeltet det aller meste av snøen i ...13 år siden strømprisen var like lavMyNewsdesk (pressemelding)alle 2 nyhetsartikler »

  • Utenlandske strømkunder kjøper god samvittighet i NorgeTeknisk UkebladNorske strømkunder som ikke kjøper såkalte opprinnelsesgarantier, blir sittende igjen med «strøm» som kun er 9 prosent «fornybar». Resten består er kull-, gass- og kjernekraft. Det går fram av av Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) ...

  • Aftenbladet.noDet ser ut til å lysneAftenbladet.no... på solceller har stupt, med sterkt økende utbredelse som resultat. Biler, bygninger og maskiner blir stadig mer energieffektive. Og rundt hjørnet ser vi utvikling av batterier, kjernekraft og biodrivstoff som sammen kan skape et nytt økosystem i ...

Bli medlem - støtt vår kamp !

Nei til Atomvåpen (NTA) arbeider for nedbygging av alle atomvåpen og for et forbud mot atomvåpen. NTA er også mot atomkraft.

NTA er en landsomfattende og partipolitisk uavhengig organisasjon, og samler alle som støtter organisasjonens formål. NTA tar initiativ til kampanjer rettet til den norske befolkningen, politikere, fagforeninger og andre organisasjoner. Det skjer ofte i samarbeid med andre. Vi arbeider for at Norge skal støtte forslag i FN og andre internasjonale organer om nedbygging og forbud mot atomvåpen. Vi ønsker at Norge skal ta et standpunkt mot atomvåpen også i vår egen militærallianse.

Bli aktiv ved å melde deg inn i Nei til Atomvåpen (link til innmeldingsskjema).

Ta kontakt med oss