Hva slags beredskap har vi hvis en atombombe sprenger?

Hva er det såkalte "humanitære initiativet"? 

Hvordan påvirker Ukraina-konflikten atomvåpensaken?

Dette og mer kan du lese om i vårt medlemsblad NTA-avisa nr 3/2014. 

Last ned her: 

Her kan du laste ned PDF-versjonen av det siste medlemsbladet til Nei til Atomvåpen. 

Vedleggsliste
Last ned denne filen (NTA-avisa 3-13.pdf)NTA-avisa 3-13.pdf[ ]8210 kB

NTA-avis nr. 2 har kommet ut. Les om Nord-Korea, atomkraft og hva som skjedde i Genève under de forberedende forhandlingene til Ikke-spredningsavtalen. 

Vedleggsliste
Last ned denne filen (nta_avisa_02_2013_hires.pdf)nta_avisa_02_2013_hires.pdf[NTA-avisa nr. 2, 2013 ]5340 kB

Kronikk skrevet av Janne Graff Nesse (17), elev ved Elvebakken videregående skole og vinner av Nei til Atomvåpens skrivekonkurranse. 

Les mer …

Se vedlegg

 

Vedleggsliste
Last ned denne filen (nta_avisa_01_2013.pdf)nta_avisa_01_2013.pdf[ ]9028 kB

Bli medlem - støtt vår kamp !

Nei til Atomvåpen (NTA) arbeider for nedbygging av alle atomvåpen og for et forbud mot atomvåpen. NTA er også mot atomkraft.

NTA er en landsomfattende og partipolitisk uavhengig organisasjon, og samler alle som støtter organisasjonens formål. NTA tar initiativ til kampanjer rettet til den norske befolkningen, politikere, fagforeninger og andre organisasjoner. Det skjer ofte i samarbeid med andre. Vi arbeider for at Norge skal støtte forslag i FN og andre internasjonale organer om nedbygging og forbud mot atomvåpen. Vi ønsker at Norge skal ta et standpunkt mot atomvåpen også i vår egen militærallianse.

Bli aktiv ved å melde deg inn i Nei til Atomvåpen (link til innmeldingsskjema).

Oversikt